Windmolens
Pexels (CC0)

Schone energie

We willen een gezonde planeet met een veilig klimaat achterlaten aan onze kinderen. Daarom kiezen we voor schone energie.

We zijn de eerste generatie die de gevolgen van klimaatverandering merken en de laatste die haar kunnen stoppen. Daarom moeten er de komende jaren grote stappen worden gezet om de opwarming van de aarde tegen te gaan.

Op Luxemburg na doen alle Europese landen het beter op het gebied van schone energie dan Nederland. Dat is beschamend. Wij willen hier verandering in brengen. Nederland moet een koploper in hernieuwbare energie worden door windmolens op zee te plaatsen, zonnepanelen op onze daken betaalbaar te maken én energie te besparen.

Wind op zee

 In de plannen van GroenLinks komt in 2030 61% van de energie in Nederland uit hernieuwbare bronnen. Meer dan de helft hiervan komt uit extra windparken op zee. Zo kunnen we miljoenen huishoudens van schone elektriciteit voorzien. Nederland moet bovendien het initiatief nemen voor een Noordzeenet voor schone stroom met andere landen rondom de Noordzee.

Klimaatwet

Samen met de Partij van de Arbeid inititieerden we de Klimaatwet. Op 20 december 2018 werd de wet door een meerderheid van acht partijen in de Tweede Kamer aangenomen. In de wet leggen we de doelen voor het klimaatbeleid voor de lange termijn juridisch vast: een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met minstens 49 procent in 2030 en 100 procent CO2-neutrale elektriciteit in 2050.

Zo geven we zekerheid aan bedrijven die willen investeren in groene innovatie, schone energie en nieuwe werkgelegenheid. Daarnaast verhogen we de belastingen op vervuiling en verlagen de belastingen op arbeid en groene innovatie. Hierdoor wordt de groene ondernemer beloond en betaalt de vervuiler. We sluiten de kolencentrales. Er komt een klimaatdag.

Fossiele subsidies

Nu helpt de overheid grootverbruikers en producenten van fossiele energie. Jaarlijks ontvangen zij in Nederland meer dan zeven miljard (!) euro aan belastingvoordelen. Wij schaffen deze voordelen voor grootvervuilers af. GroenLinks verzet zich tegen kolencentrales en het opwekken van kernenergie. Aan boren naar schaliegas maakten we met succes een einde. Er zijn immers voldoende alternatieven die wel gezond en duurzaam zijn.