Politie

Bijna alle politieke partijen zijn het erover eens dat er een tekort aan agenten is. Alledrie de kabinetten Rutte hebben beloofd dat er meer blauw op straat zou komen. In de praktijk komt weinig terecht van de beloftes van Rutte. De extra hulpofficieren die waren beloofd, komen er voorlopig niet. Het kabinet geeft minder geld uit aan terreurbestrijding dan gepland. GroenLinks wil meer agenten, en wil dat de salarissen van agenten verder stijgen. Wij gunnen agenten een goede CAO, waarmee hun inzet voor de samenleving op waarde wordt geschat.

Prioriteiten

Het toezicht op de openbare ruimte is bijna overal toegenomen door camera’s, terwijl agenten teveel tijd achter hun bureau doorbrengen. De politie zou veel meer zichtbaar aanwezig moeten zijn op straat. Als we administratief werk overlaten aan administratieve medewerkers, dan kunnen de politieagenten vaker de straat op.

Er moet meer aandacht komen voor criminaliteit waar mensen echt last van hebben, zoals diefstal, inbraken en vandalisme. Ook zedendelicten en (huiselijk) geweld moeten meer prioriteit krijgen. Elk jaar zijn er honderden zedenzaken waarbij het maanden of zelfs nog langer duurt voordat er een onderzoek wordt gestart. Het is onaanvaardbaar dat slachtoffers van zedenzaken zo lang moeten wachten. Dankzij inzet van GroenLinks wordt de capaciteit van de zedenpolitie versterkt.

Vertegenwoordiging

GroenLinks vindt dat mensen zich door de politie vertegenwoordigd moeten voelen. Daarom wil GroenLinks meer vrouwelijke agenten, LHBTIQ+-agenten en agenten uit minderheden.

Ook wil GroenLinks dat de politie noteert waarom iemand wordt aangehouden, om etnisch profileren tegen te gaan