Pensioenen

Tot nu toe hebben onderhandelingen nog niet geleid tot een nieuw pensioenstelsel. GroenLinks vindt het belangrijk dat het er wel komt.

We zien dat de verschillen tussen theoretisch en praktisch opgeleiden enorm zijn toegenomen. Mensen die minder kansen konden grijpen in het onderwijs beginnen eerder met werken, kunnen pas later met pensioen en hebben een kortere levensverwachting. We moeten voorkomen dat een onbezorgde oude dag straks alleen is weggelegd voor wie rijk en gezond is.

Voor GroenLinks zijn dit de drie belangrijkste uitgangspunten voor een nieuw pensioenstelsel.

1. Een pensioen voor alle werkenden

Het is belangrijk dat iedereen die werkt - dus ook zzp’ers, uitzendkrachten en payrollmedewerkers - zeker kunnen zijn van een goed pensioen. Mede door de toegenomen flexibilisering van de arbeidsmarkt bouwen steeds minder mensen voldoende pensioen op. Op dit moment zijn er in Nederland zelfs 1,6 miljoen werkenden die geen pensioen opbouwen. Dit leidt tot armoede op latere leeftijd, zorgt voor oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden en het vermindert de collectiviteit en solidariteit van ons pensioenstelsel.

Daarom wil GroenLinks dat werkgevers en opdrachtgevers pensioenpremie gaan betalen voor iedereen die voor ze aan het werk is, of het nou gaat om vaste werknemers, uitzendkrachten of zzp’ers. Het overgrote deel van de werkenden wil zich helemaal niet bezighouden met hun pensioen. Daarom is het beter als dit automatisch wordt geregeld. Het zorgt voor rust, voorkomt oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden en voorkomt armoede op latere leeftijd.

2. Op tijd kunnen stoppen met werken

Op dit moment leidt een jaar langer leven tot een jaar langer werken. Wij willen deze 1-op-1 koppeling tussen de levensverwachting en de AOW-leeftijd loslaten. Als we allemaal ouder worden, moeten we ook langer van ons pensioen kunnen genieten.

Toen de AOW-leeftijd werd verhoogd is afgesproken dat mensen met een zwaar beroep op tijd zouden moeten kunnen stoppen met werken. Die afspraak moet worden nagekomen. Bedrijven en sectoren moeten de (fiscale) ruimte krijgen om afspraken te maken zodat alle werkenden gezond de eindstreep kunnen halen. Zolang er geen oplossing is gevonden voor mensen met een zwaar beroep, mag de AOW-leeftijd niet verder worden verhoogd.

3. Onnodige pensioenkortingen voorkomen

Door de huidige strenge reken- en bufferregels dreigen er de komende jaren pensioenkortingen voor miljoenenmensen. In een nieuw stelsel kunnen de regels dusdanig worden aangepast dat onnodige pensioenkortingen worden voorkomen. Zolang er geen nieuw stelsel is, lopen we het risico dat er in 2020 en 2021 vele pensioenkortingen plaatsvinden. Wij hebben daarom een initiatiefwet ingediend die regelt dat er de komende jaren geen pensioenkortingen plaatsvinden die in een nieuw stelsel achteraf onnodig blijken.