Orgaandonatie

GroenLinks wil dat meer mensen orgaandonor worden. Daarom willen we een ‘ja, tenzij’-systeem invoeren: je bent donor, behalve als je aangeeft dat niet te willen. Zo komen er meer donoren en dringen we het aantal van 200 doden vanwege te weinig donororganen terug.

Organen niet te koop

GroenLinks wil niet dat donoren betaald worden. Mensen moeten vrij kunnen kiezen of ze hun organen willen doneren. Daar hoort geen financiële onderbouwing voor te bestaan.

Iedereen recht op donororganen

Orgaandonoren moeten niet bepalen wie hun organen later krijgen. Iedereen moet in aanmerking kunnen komen voor donororganen. Of je nu arm of rijk bent, gezond of ongezond, populair of impopulair - recht op gezondheid geldt voor ons allemaal.