Menselijke zorg

In Nederland zorgen we voor elkaar

De zorg wordt nu behandeld als een markt. Ziekenhuizen worden gerund als bedrijven. Bureaucratische tussenlagen, winstbeluste zorgverzekeraars en botte bezuinigingen zorgen ervoor dat artsen en verpleegkundigen mensen niet de aandacht kunnen geven die ze nodig hebben.

Minder marktwerking

Dat wil GroenLinks anders. Het geld dat voor zorg bestemd is, moet aan zorg besteed worden: het geld dat gaat naar de bonussen van bestuurders, moet terug naar de zorg voor patiënten, net als de winst van farmaceuten en het geld dat besteed wordt aan de marketingcampagnes door zorgverzekeraars. We pakken verspilling en overbehandeling aan.

Extra verpleegkundigen

GroenLinks wil daarvan 30.000 extra verpleegkundigen betalen, zodat mensen die zorg nodig hebben dat krijgen. Zo houden we de zorg voor iedereen betaalbaar en kunnen we de zorg voor onze ouderen en mensen met een handicap verbeteren. We verminderen de werkdruk en de regels waar verpleegkundigen mee te maken krijgen.

Mensen niet structuren

We gaan weer zorgen voor elkaar. De wensen van mensen staan centraal, niet de structuren of organisaties. De macht van de zorgverzekeraars wordt ingeperkt. Ouderen moeten zelf kunnen kiezen of zij thuis blijven wonen met professionele hulp of in kleinschalige woonvormen waar zorg aanwezig is. Eigen keuze is voor GroenLinks een belangrijk fundament.

Natuurlijk schaffen we het eigen risico af: want ziek zijn ís geen eigen risico.