Eerlijk delen

We kiezen voor een land waarin we onze rijkdom eerlijk delen.

Al jaren horen we dat het niet anders kan. Dat de kloof tussen rijk en arm groeit omdat dat een natuurwet is. Dat de lonen laag moeten blijven om internationale bedrijven te trekken. En dat hoge bonussen bij diezelfde bedrijven nodig zijn om de beste mensen te krijgen. Maar ongelijke samenlevingen zijn ongelukkige samenlevingen: in ongelijke samenlevingen is er meer stress, meer criminaliteit enĀ  meer drugsmisbruik.

Andere keuzes

De groeiende ongelijkheid tussen arm en rijk is het gevolg van politieke keuzes. Dat moet anders: wij kiezen voor een land waarin we rijkdom eerlijk delen. Een land waarin mensen met een klein inkomen, er flink op vooruitgaan. Een land waarin mensen die financieel aan de grond zitten, niet langer worden achtervolgd met onnodige en wantrouwende regels, maar de kans krijgen om uit het dal te klimmen.

Vooruitgang voor iedereen

Het kan anders. Wij kiezen voor een land met meer gelijkheid. We buigen de trend om: we gaan onze welvaart eerlijk delen. Na jaren aan toenemende winsten en lagere belastingen voor het bedrijfsleven zorgen we ervoor dat de inkomens voor gewone mensen weer stijgen. Iedereen, arm en rijk, gaat er op vooruit als we onze rijkdom eerlijker delen. Iedereen gaat er op vooruit als we kiezen voor een samenleving met minder competitie, minder onzekerheid en minder stress.