CO2-opslag

De klimaatcrisis wordt voor een aanzienlijk deel veroorzaakt door uitstoot van CO2. CO2 ontstaat onder andere bij het verbranden van olie, gas en kolen. Er zijn voorstellen om CO2 af te vangen en in de bodem op te slaan. Dat is echter geen duurzame oplossing die de oorzaak van het probleem wegneemt. Ook help het opvangen van CO2 niet mee aan de energietransitie naar duurzame energie. Wij kiezen liever voor energie uit zon en wind, waarbij geen CO2 vrijkomt.

Toch zien we CO2 liever onder de grond dan in de lucht. GroenLinks is daarom niet per definitie tegen CO2-opslag. We hebben niet de luxe om op voorhand nieuwe technieken uit te sluiten; er is geen tijd te verliezen bij het aanpakken van klimaatverandering. GroenLinks stelt wél een aantal harde voorwaarden aan CO2-opslag. Investeringen in CO2-opslag mogen niet ten koste gaan van investeringen in duurzame energie en energiebesparing. Bovendien moet de vervuiler betalen. Dus geen belastinggeld naar CO2-opslag als er alternatieven zijn. CO2 mag alleen opgeslagen worden als de veiligheid van mens en milieu gegarandeerd kan worden.

Experimenten

CO2 is nog nooit op grote schaal permanent onder de grond opgeslagen. Demonstratieprojecten kunnen duidelijkheid geven over mogelijke risico’s. GroenLinks vindt dat die experimenten op zee plaats moeten vinden, niet in dichtbevolkt gebied. Eerder wilde het vorige kabinet CO2-opslag opslaan onder Barendrecht en in het noorden van het land. Gelukkig hebben kritische burgers, actiegroepen en GroenLinks het kabinet op andere gedachten kunnen brengen.

Schone energie

GroenLinks wil werk maken van schone energie. Stroom uit zon, wind en water. Dan hebben we geen vieze kolencentrales meer nodig. Voorkomen is altijd beter dan genezen. CO2 onder de grond pompen is een lapmiddel; het is beter om die CO2 helemaal niet te produceren.

Groene economie

Duurzame energie is niet alleen goed voor het milieu, het levert ook een hoop groene banen op. In Duitsland werken al honderdduizenden mensen in de groene economie. GroenLinks wil in Nederland ook werk maken van groene banen.