Betaalbaarheid van de zorg

Iedereen in Nederland moet toegang hebben tot goede zorg. GroenLinks wil hierin graag investeren. Goede zorg in Nederland kan betaalbaar blijven. Wij kiezen om te investeren in preventieve gezondheidszorg, het terugdringen van bureaucratie en het aanpakken van te dure medicijnprijzen.

Daarbij willen we dat overbehandeling en dubbele diagnostiek wordt tegengaan. Niet het aantal behandelingen, maar de kwaliteit van een behandeling staat voorop. Perverse prikkels in de zorg moeten zoveel mogelijk voorkomen worden.

Ook verspilling in de zorg op het gebied van medicijnen, voedsel en andere zorginkopen gebeurt nog te veel. Ziekenhuizen en apothekers moeten hier kritisch naar kijken en meer samenwerken. Zo houden we onze zorg betaalbaar en toegankelijk voor iedereen.

Zorg dichterbij

GroenLinks wil de zorg dichterbij brengen. Dat betekent inzet op thuiszorg, huisartsen en wijkverpleegkundigen. Deze zorg is niet alleen goed, maar ook goedkoper en wordt geleverd door vertrouwde gezichten.

Aanpakken farmaceuten

GroenLinks vindt de kosten voor nieuwe medicijnen veel te hoog. Fabrikanten vragen ongekend hoge bedragen. Wetgeving moet wat GroenLinks betreft worden aangepast om dit omlaag te halen. Fabrikanten die zich hier niet aan houden moeten door de overheid steviger worden aangepakt door bijvoorbeeld boetes en dwanglicenties. Onderzoek naar nieuwe medicijnen gebeurt op basis van toegevoegde waarde voor de patiënt, niet op basis van zoveel mogelijk winst voor de fabrikant.