Belastingontwijking

We willen dat grote bedrijven hun eerlijke deel belastingen gaan betalen.

In Nederland betalen we allemaal belasting. Van belastingen betalen wij onder andere ziekenhuizen, wegen en politieagenten. Bedrijven maken hiervan net zo goed gebruik als burgers, dus ook zij betalen belasting. Grote multinationals gebruiken de Nederlandse belasting regels echter om zo min mogelijk belasting te betalen. GroenLinks vindt dit onacceptabel.

Geen brievenbusmaatschappijen

Via ingewikkelde belastingconstructies en slim opgezette ‘brievenbusmaatschappijen’ sluizen multinationals, zoals Google, Apple of Starbucks, hun winsten via Nederland door. Zo betalen ze slechts zo'n 2,5 procent belasting over hun winst. Nederland is een belastingparadijs voor multinationals, terwijl de groenteman op de hoek wel gewoon het hoge belastingtarief betaalt, omdat deze winkel geen gebruik kan maken van de mazen in belastingwetten van verschillende landen. Dat zijn geen gelijke spelregels.

Eén Europese vennootschapsbelasting

GroenLinks vindt dat het tijd wordt dat Nederland zijn wetten gaat aanpassen om belastingontwijking te voorkomen. Als landen geen afspraken maken blijven ze elkaar aftroeven met lage belastingtarieven. Zo krijgen wij een ‘race to the bottom’ waar niemand van profiteert. Daarom zet GroenLinks zich in voor één Europese gemeenschappelijke minimumtarief voor de belasting op bedrijfswinsten. Als Europese Unie kunnen we hier meteen mee beginnen door samen regels te maken om belastingontwijking aan te pakken, bijvoorbeeld door misbruik van verschillen in belastingstelsels zo snel mogelijk te verbieden.

Echte oplossingen

GroenLinks strijdt al jaren tegen belastingvoordelen voor multinationals. We pakken belastingontwijking aan door de mazen in de wet die bedrijven gebruiken om belasting te ontduiken te dichten (denk aan de innovatiebox, doorsluisconstructies en vestigingen in belastingparadijzen). Er komen strengere vestigingseisen voor bedrijven en antimisbruikbepalingen voor belastingverdragen met andere landen. Voor bedrijven (trustkantoren) en foute landen die belastingontwijking mogelijk maken komen er sancties: bedrijven verliezen hun vergunning en belastingparadijzen krijgen een paradijsbelasting.