Auteursrecht

Het huidige auteursrecht sluit onvoldoende aan op de digitale samenleving. GroenLinks wil dat makers kunnen rekenen op een passende vergoeding voor hun creatieve werk, zonder dat dit ten koste gaat van digitale vrijheden van anderen.

Schrijvers en musici ontvangen nu bijvoorbeeld nog slechts rond de tien procent van de totale opbrengsten van hun inspanningen. De overige negentig procent blijft steken bij uitgevers, producenten en belangenorganisaties. Makers verdienen bescherming tegen misbruik van hun werk, maar consumenten moeten ruime mogelijkheden hebben om van films, muziek e.d. te genieten. Nieuwe verdienmodellen zoals bijvoorbeeld Spotify kunnen daarin voorzien.

Onder aanvoering van GroenLinks is het antipiraterijverdrag ACTA uiteindelijk verworpen. GroenLinks verzet zich tegen een downloadverbod, omdat de handhaving ervan op gespannen voet staat met de privacy van gebruikers. GroenLinks denkt dat die energie beter besteed kan worden aan het in Europees en internationaal verband moderniseren van het auteursrecht. Uiteindelijk kan alleen op die wijze recht gedaan worden aan de belangen van makers, gebruikers en makers die hun eigen draai aan bestaand werk willen geven.