Aardgas

Aardgas is een fossiele brandstof. Hoewel het minder vervuilend is dan bijvoorbeeld steenkool, draagt aardgas ook bij aan het broeikaseffect. GroenLinks vindt dat Nederland en Europa veel meer moet investeren in energiebesparing en schone energie. Dat is beter voor het milieu, het klimaat en de veiligheid van aardgasgebieden als Groningen.

Groningen

Onder Groningen ligt een grote voorraad aardgas. Met het oppompen van deze voorraad verdient Nederland veel geld. Dat oppompen veroorzaakt echter aardbevingen. GroenLinks wil dat in Groningen geen gas meer wordt opgepompt en dat we in heel Nederland inzetten op een energietransitie. Door meer schone energie te gebruiken hebben we steeds minder fossiele energie, zoals aardgas, nodig. Zo voorkomen we aardbevingen, geven we rechtvaardigheid aan de inwoners van Groningen en verminderen we het broeikaseffect. Bovendien moeten de NAM en de rijksoverheid in Groningen investeren in duurzame werkgelegenheid om de aangerichte economische schade te compenseren.

Schone energie

Vroeg of laat zal het gas onder Nederland op zijn. Het kabinet heeft echter nog helemaal niet bedacht wat we dan moeten gaan doen. GroenLinks vindt dat we de weg vrij moeten maken voor schone energie zoals wind- en zonne-energie en aardwarmte. Dat is energie die niet opraakt en die veilig is voor de leefomgeving. Wij willen de aardgaswinning overal in Nederland stopzetten. Dus ook in de waddenzee.