Standpunten

Huizen - een sociale gemeente

Iedereen wil zijn of haar leven naar eigen inzicht kunnen inrichten. Dromen waarmaken. GroenLinks staat voor een lokale overheid die daarvoor de voorwaarden schept. Met meer kansen op werk, een fatsoenlijk inkomen, een betaalbare woning, uitstekend onderwijs en goede zorg. We willen die kansen eerlijk delen.

Huizen - een groene gemeente

Een groene gemeente is gezond, prettig om in te wonen en energiebewust. In groen kun je bewegen of juist ontspannen, sociale contacten opdoen of juist tot rust komen. Groen levert een belangrijke bijdrage aan een goed woon- en vestigingsklimaat voor bewoners en bedrijven. Mensen zijn gelukkiger in een groene omgeving. Door meer groen ben je beter bestand tegen en beperk je de klimaatverandering. Groen heeft een enorme waarde, die niet in geld is uit te drukken. In deze tijd van bezuinigingen en financiële krapte durft GroenLinks daarom te kiezen voor echte kwaliteit: groene kwaliteit.

Huizen - een open gemeente

In een open samenleving kun je zijn wie je bent en zeggen wat je vindt. Je voelt je er thuis. Een open gemeente is er voor haar inwoners. De betrokkenheid bij de ‘publieke zaak’ vergt meer dan eens in de vier jaar stemmen. De gemeente denkt mee, maakt gebruik van de kennis die aanwezig is in de gemeente en zorgt dat regelgeving en bureaucratie niet meer in de weg staan van duurzame initiatieven. Huizen kan alleen een open gemeente zijn als het er veilig is. De veiligheid op straat en de leefbaarheid van de buurt is gebaat bij daadkrachtig optreden tegen criminaliteit. Voor GroenLinks staat de menselijke maat voorop.