Zes oppositiepartijen: onderzoek klimaatimpact luchtvaart

GroenLinks, SP, PvdA en Partij voor de Dieren, SGP en 50plus roepen de minister op om alle CO2-uitstoot van de luchtvaart te onderzoeken. Op dit moment wordt alleen de uitstoot van grondverkeer, starten en landen meegenomen in het onderzoek. Hierdoor blijft tot wel 90% van de CO2-uitstoot buiten beeld en dus kan de Tweede Kamer geen eerlijk oordeel vellen over de impact van vliegen op klimaatverandering.

Het klimaatakkoord van Parijs en de klimaatwet zorgen voor een enorme opgave voor alle sectoren om hun CO2 uitstoot naar beneden te brengen. Luchtvaart is toe nu toe buiten het akkoord gebleven maar vormt wel een steeds groter klimaatprobleem door de mondiale groei van de sector. De oppositie eist dat het milieueffect en de CO2 uitstoot nu in ieder geval duidelijk onderzocht worden.

Voor de uitbreiding van een vliegveld moet een Milieu Effect Rapportage (MER) gemaakt worden. Sinds 2014 moet hier van Europa ook de klimaateffecten in beschreven worden. Nederland heeft er voor gekozen om dit te beperken tot de uitstoot van het vliegtuig tot 900 meter van de grond. De vijf oppositiepartijen doen nu het voorstel om verplicht te maken dat alle CO2-uitstoot wordt opgenomen in het onderzoek.

GroenLinks  Tweede Kamerlid Suzanne Kröger: “Luchtvaart is een steeds groter klimaatprobleem. Als we dat serieus willen aanpakken, moet wel alle klimaateffecten bekend zijn. Nu is voor de groei  van Schiphol en Lelystad Airport maar gekeken naar een deel van  de CO2 uitstoot. Dat geeft een verkeerd beeld.”