soldaat
soldaat

Verscherpt toezicht Tweede Kamer op bedrijfsvoering defensie

De Tweede Kamer gaat strenger toezien op het herstel van de bedrijfsvoering bij defensie. Een voorstel hiertoe van GroenLinks is unaniem aangenomen. Door het Ministerie van Defensie zijn de afgelopen jaren meerdere trajecten, actieplannen en programma’s gestart om de veiligheid en zorg voor defensiepersoneel te verbeteren. Beter toezicht is hard nodig na een jaar van veiligheidsincidenten, slechte zorg voor het personeel en geklungel.

GroenLinks-Tweede Kamerlid Isabelle Diks: “Er moet zo snel mogelijk een einde komen aan de stroom incidenten en schandalen bij defensie. Daarom ben ik blij met de unanieme steun voor mijn voorstel. Daarmee houdt de Kamer scherper toezicht en dwingen we het ministerie om het overzicht en de regie over alle verbetertrajecten niet te verliezen.”

GroenLinks stelde eind oktober voor om het ministerie van Defensie onder verscherpt toezicht van de Tweede Kamer te plaatsen. Dit ‘Groot Project’ kreeg geen steun van de Kamer. Diks: “Mijn voorstel voor een Groot Project kwam blijkbaar nog te vroeg. De aangenomen motie is minder verstrekkend, maar wel een belangrijke stap in het verscherpen van het toezicht van de Kamer op de hersteltrajecten bij defensie. Mooi, dat hier nu een breed draagvlak voor is in de Kamer.”