Nieuws gefilterd op thuiszorg

650 ontslagen bij TSN Thuiszorg. Drama voor deze mensen, hun gezinnen en hun cliënten. De thuiszorgbezuinigingen jagen mensen instelling in!

op 22 april 2015

Verschuif macht van zorgverzekeraar naar wijkverpleegkundige

Goede zorg op maat

Niet zorgverzekeraars, maar zorgverleners en patiënten moeten voortaan samen bepalen wat goede zorg is. Dat stelt GroenLinks-Tweede Kamerlid Linda Voortman vanavond voor in het Kamerdebat over de status van de zorghervormingen. Zorgverleners geven aan te weinig tijd over te houden voor het verlenen van goede zorg, vanwege al de verantwoording waar zorgverzekeraars om vragen.

Lees verder

Bijna 250 euro per maand minder door bezuinigingen langdurige zorg

Decentralisaties zorgverlening en menselijke maat is de hoeksteen van sociale zorg

De veranderingen in de zorg die sinds 1 januari van kracht zijn, komen erg hard aan. Dat blijkt uit een enquête, die TNS Nipo hield op verzoek van GroenLinks onder mensen die langdurige zorg ontvangen. 43% van de mensen die voorheen onder de AWBZ vielen, is als gevolg van het kabinetsbeleid duurder uit. Bijna de helft van deze groep geeft aan hierdoor in financiële problemen te zijn gekomen. Deze langdurig zieken zeggen gemiddeld maar liefst 244 euro per maand extra kwijt te zijn aan zorgkosten.

Lees verder

Zorghervorming brengt mensen in problemen

De hervorming van de zorg, die vanaf 1 januari van kracht is, brengt mensen in de problemen. Die conclusie trekt Tweede Kamerlid Corinne Ellemeet uit een enquête die TNS Nipo op verzoek van GroenLinks hield onder een representatieve groep mensen die langdurige zorg ontvangt.

Lees verder