'Onze jongeren'

Huizen, de haven van ‘t Gooi, is een dorp dat het slachtoffer is van haar geografische positie. Het ligt ver van, maar toch dicht bij de grote steden Amsterdam en Utrecht.  Twee geliefde steden onder jongeren;  vooral studenten kiezen er vaak voor om Huizen te verruilen voor het actieve, cultuurrijke en aantrekkelijke stadsleven. Het is bekend dat veel jongeren hun geluk zoeken in steden waar meer kans is op adequaat vervolgonderwijs, genoeg  werkgelegenheid en betere levensomstandigheden.

Er blijft echter ook een groep jongeren in Huizen wonen die voor het rustige en gemoedelijke dorpsleven kiest. Aan deze laatste groep moeten we aandacht en zorg besteden.

We willen dat Huizen ook de haven is voor jongeren, waar jongeren graag  blijven wonen, studeren, werken en recreëren. Jongeren horen de aandacht te krijgen die ze verdienen. Een dorp dat voor haar jongeren zorgt, bouwt aan haar toekomst.

Wonen en werken

In een haven voor jongeren zijn genoeg betaalbare woningen beschikbaar voor jongeren en starters. Er is gelukkig aandacht voor schoolbegeleiding van kansarme jongeren uit het dorp: schoolverlaters worden op weg geholpen hun diploma’s alsnog te halen; maar voor het voortzetten van beroepscarrières in het dorp hebben we stageplekken voor HBO- en MBO-studenten nodig. Het behoud en uitbreiden van werkgelegenheid is daarbij essentiëel.

Sport en recreatie

In een haven voor jongeren  zijn sportclubs beschikbaar en betaalbaar voor al onze jongeren. De focus in de gemeente ligt daarbij op de breedtesport, en het jeugdsportfonds wordt beter onder de aandacht gebracht. Veel jongeren vinden dat er verder weinig te doen is in Huizen; ondanks de bioscoop en een klein theater, en een paar café’s waar ze terecht kunnen. De bibliotheek biedt geen jongerenprogramma, en in uitgaansgelegenheden voelen jongeren zich in de gaten gehouden en gecontroleerd.

Verveling en het gebrek aan een eigen plek kunnen leiden tot overlast en criminaliteit.

Huizen moet jongeren betrekken, interesseren en behouden om de gemeente aantrekkelijk en vitaal te houden.

--- deze column is eerder verschenen in het Nieuwsblad van Huizen ---