Klaver: klimaatplannen moeten groener en eerlijker

Na bijna twee jaar onderhandelen, presenteert de coalitie vandaag een langverwacht klimaatpakket. GroenLinks-leider Jesse Klaver kondigt aan dat hij de komende tijd zal strijden om de plannen aan te scherpen en de grote industrie meer mee te laten betalen aan de energietransitie.

Jesse Klaver: “Na jarenlange druk van scholieren, klimaatactivisten, milieuorganisaties en groene politieke partijen komt het kabinet langzaam in beweging en presenteert nu eindelijk een pakket aan klimaatmaatregelen. Dit is een goede stap, maar nog niet voldoende om een groene en sociale doorbraak te bereiken. Op een aantal cruciale punten is meer ambitie nodig. De komende tien jaar zijn beslissend voor de vraag of de wereld de klimaatcrisis onder controle gaat krijgen. We kunnen ons geen halve maatregelen veroorloven.”

Het is goed dat burgers bij de energietransitie ondersteund worden, maar te veel klimaatmaatregelen worden vooruitgeschoven. Zoals de invoering van rekeningrijden of de sluiting van kolencentrales. Daarnaast wil GroenLinks dat er meer wordt gedaan om de bio-industrie in te krimpen en heeft de partij kritiek op de subsidie voor ondergrondse opslag van CO2 en de nadruk op biomassa.

Maar de meeste kritiek heeft Klaver op de grote CO2-vrijstelling die de vervuilende industrie krijgt. Vlak voor de Statenverkiezingen kondigde premier Rutte aan dat het grote bedrijfsleven door een CO2-belasting mee zou betalen aan de energietransitie, maar van die belofte is te weinig terechtgekomen, zegt Klaver.

“De vervuilende industrie wordt door het kabinet opnieuw ontzien. In dit akkoord krijgen de grootste vervuilers netto een subsidie in plaats van een belasting. Een echt krachtige CO2-belasting blijft uit. Dat moet anders. Wij gaan de komende jaren strijden om het klimaatbeleid groener en eerlijker te maken,” aldus Klaver.

Steun voor het ‘klimaatakkoord’ onzeker

Vanochtend bleek dat het kabinet er niet in is geslaagd om een akkoord te sluiten met alle maatschappelijke partijen die aan de klimaattafels hebben meegepraat. Onder meer Greenpeace en Milieudefensie lieten weten dat het akkoord op cruciale punten tekortschiet. Ook als het gaat om parlementaire steun heeft het kabinet geen stappen gezet om zich daar op voorhand van te verzekeren.

Klaver: “Het kabinet heeft de kans laten liggen om een klimaatplan te presenteren dat kan rekenen op breed draagvlak. Wij gaan de komende tijd strijden voor verbeteringen, maar het is een gemiste kans dat het kabinet een klimaatpakket presenteert waarvoor de steun in de maatschappij en in het parlement onzeker is.”

Kabinet negeert Urgenda-klimaatdoel voor 2020

Naast het klimaatakkoord werd vandaag ook duidelijk dat het kabinet onvoldoende maatregelen neemt om het klimaatdoel voor 2020 te halen. In de Urgenda-rechtszaak heeft de rechter al in 2015 bepaald dat de regering verplicht is om maatregelen te nemen die ervoor zorgen dat de CO2-uitstoot met 25% is teruggebracht. Ondanks de uitspraak van de rechter heeft het kabinet echter jarenlang niets gedaan.

Klaver: “Het niet halen van Urgenda is een totale blamage. Al die coalitiepolitici die zichzelf op de borst kloppen dat dit kabinet zo groen is, die moeten heel snel in de spiegel kijken en vervolgens als de wiederweerga aan de slag om de kolencentrales versneld te sluiten. In dertig jaar hebben een hoop politici loze beloftes gedaan, maar zo bont als dit kabinet het rondom het klimaatdoel voor 2020 heeft gemaakt, dat is zelden vertoond.