Huizen heeft jeugdkrant

Deze week hebben de meeste inwoners van Huizen een jeugdkrant van de gemeente in de bus gekregen. Deze jeugdkrant is opgesteld in nauwe samenwerking met GroenLinks, en bedoeld voor iedereen die met kinderen te maken heeft. Met de krant hopen we dat mensen geïnformeerd raken over het jeugdbeleid in Huizen.

GroenLinks krijgt vaak vragen van inwoners over jeugdbeleid in Huizen. De meeste mensen weten dat er veel veranderd is de laatste jaren, horen en lezen over de decentralisaties, maar weten niet wat het nou inhoudt. Waar kunnen ze heen met vragen? En wat gebeurt er nou als je naar het loket in Huizen gaat?

Maar niet alleen ouders; ook grootouders, andere familie, leraren, iedereen die met kinderen te maken heeft, heeft wel vragen. En de weg naar de gemeentesite lijkt niet voor iedereen altijd per se een logische weg.

Er is veel te vertellen en uit te leggen over jeugdbeleid. De gemeente Huizen doet het goed, maar niet iedereen weet wat er is en kan aan regelingen en maatwerk. Daarom heeft GroenLinks 9 maanden geleden, in juli, ondersteund door de hele gemeenteraad, in een motie aan het college gevraagd om een jeugdkrant te ontwikkelen. Een krant met informatie over alles wat met jeugd te maken heeft, voor iedereen die direct of indirect met kinderen in Huizen te maken heeft.

En hier is de krant dan! We zijn heel blij met het resultaat, we vinden dat het een mooie informatieve krant is geworden. We hopen dat jij het met ons eens bent!

Mocht je toch informatie missen, of vragen en of opmerkingen hebben, dan horen we dat graag!