GroenLinks wil grotere rol reclassering bij strafproces

De reclassering moet iedereen screenen die de gevangenis ingaat, om te voorkomen dat ze weer in de fout gaan zodra ze vrij zijn. Kamerlid Kathalijne Buitenweg doet dit voorstel vandaag in de Tweede Kamer.

Nu gebeurt dit vrijwel alleen bij gevangenen die lang in de cel zitten. Maar niet bij hen die een korte celstraf krijgen. En dat terwijl meer dan de helft van alle gevangenen slechts een korte periode van maximaal 3 maanden vastzitten, en veel van hun daarna weer de fout ingaan. “Onaanvaardbaar,” vindt Buitenweg, die wil dat het kabinet actie onderneemt.

Een rapport van de reclassering helpt rechters om maatwerk te kunnen leveren en effectiever te straffen. Zo kan de rechter door goede kennis over risico-factoren voorwaarden verbinden aan de vrijheid na afloop van de detentie, zoals het verplicht stellen van het werken aan een drugs- of alcoholverslaving. Dit helpt om te voorkomen dat mensen terugvallen.

Buitenweg: “Gevangenen die kort vastzitten lopen tegen dezelfde problemen aan als mensen die een lange straf krijgen. Door hun gevangenschap verliezen ze woonruimte, werk en stapelen schulden zich op. Die problemen dragen eraan bij dat ex-gedetineerden weer de fout in gaan. Maar vaak is ook sprake van gedragsproblemen of verslavingen. Een rapport van de reclassering is van grote waarde om te werken aan structurele oplossingen, en zinnige straffen.”

Ook de Raad voor de Strafrechttoepassing (RSJ) pleit in een recent verschenen rapport voor een vaste rol van reclasseringsorganisaties bij het screenen van gedetineerden op het moment dat zij in de gevangenis aankomen.