GroenLinks presenteert een links alternatief voor het kabinetsbeleid

Banen boven bezuinigingen, het linkse alternatief. Dat is de titel van de tegenbegroting die GroenLinks vandaag presenteert. GroenLinks ziet daarin af van 6 miljard aan extra bezuinigen, maar kiest voor maatregelen waar mensen echt wat aan hebben: 3,5 miljard lastenverlichting voor burgers en werkgevers. Minder belasting op werk en meer belasting op milieuvervuiling. Het stimuleren van schone energie. En het slimmer inrichten van de zorg.

Geen 6 miljard aan bezuinigingen, wel 3,5 miljard aan lastenverlichtingBram van Ojik: “Het is onverstandig om bij iedere tegenvallende economische raming nieuwe, pijnlijke bezuinigingen aan te kondigen, zoals dit kabinet doet. Wat de economie nu nodig heeft zijn banen. Dat betekent niet 6 miljard bezuinigen, maar investeren in werk, zorg, schone energie en lagere belastingen voor burgers en werkgevers.”Met de Tegenbegroting presenteert GroenLinks een links alternatief voor alle bezuinigingen van het kabinet, niet alleen de voorgenomen extra bezuinigingen van 6 miljard. GroenLinks laat zien hoe de bezuinigingen op de zorg, ontwikkelingssamenwerking en  huurders kunnen worden teruggedraaid. “Het CDA komt met een rechts alternatief en focust zich met name op het behalen van de 6 miljard extra bezuinigingen. Het kabinet zal moeten kiezen: gaat het linksom of rechtsom.”, aldus Van Ojik.Kiezen voor werk in plaats van milieuvervuilingBram van Ojik: “Bijna 700.000 mensen willen graag werken, maar vinden geen baan. Zij hebben daadkracht en realisme nodig en geen holle woorden over een participatiemaatschappij. Als je bereid bent de belastingen op milieuvervuiling te verhogen, kun je dat geld gebruiken om banen te creëren.”Kiezen voor schone energieBram van Ojik: “Waar dit kabinet haar ambities naar beneden heeft bijgesteld, houdt GroenLinks vast aan de ingeslagen koers: een percentage van 20 procent duurzame energie in 2020. Wij schaffen de  belastingvoordelen voor fabrieken en kassen en ander grootvervuilers af, maar trekken geld uit om huishoudens en bedrijven de omslag naar duurzame energie te kunnen laten maken.”Kiezen voor toegankelijke en betaalbare zorgBram van Ojik: “De zorg moet voor iedereen toegankelijk en betaalbaar blijven. Dit kabinet kent slechts twee smaken: of mensen hun zorg ontnemen, of mensen meer laten betalen voor hun zorg. Wij vergroten de solidariteit in de zorg door van de meest vermogenden een extra bijdrage te vragen en bezuinigingen op topinkomens voor bestuurders en medisch specialisten.”Lees hier de gehele tegenbegroting van GroenLinks