GroenLinks Huizen vraagt om krant over jeugdbeleid

Veel inwoners leven met vragen over jeugdbeleid in Huizen. De meeste mensen weten dat er veel veranderd is, ze horen en lezen over de problemen die er zijn sinds de decentralisaties, maar weten niet wat het nou inhoudt. Om ze van goede informatie te voorzien, vraagt GroenLinks Huizen om een krant met heldere informatie en handige links over het jeugdbeleid in te de gemeente.

Waar kunnen inwoners nu heen met vragen? Hoe zit het nou met CJG’s, of met het aanvragen voor een indicatie voor begeleiding? Hoe zit het met PGB’s? En wat gebeurt er nou als je naar het loket in Huizen gaat?

Niet alleen ouders; ook grootouders, andere familie, leraren, iedereen die met kinderen te maken heeft, heeft zulke vragen. En de weg naar de gemeentesite lijkt niet voor iedereen altijd per se een logische weg.

Zelfs raadsleden, die de laatste jaren goed zijn meegenomen door college en ambtenaren in alles wat veranderde en hoe het beleid er uit zou zien, hebben nog veel vragen als bij het bespreken van het beleid. Als raadsleden het al zo moeilijk vinden, na zoveel te zijn meegenomen in deze materie, hoe is het dan wel niet voor de inwoners?

Er is veel te verhelderen en uit te leggen over jeugdbeleid. Huizen doet het goed, maar niet iedereen weet wat er is en kan aan regelingen en maatwerk. Een krant, opgezet zoals de milieukrant die vorige maand bij mensen in de bus viel, bij het gemeentehuis te verkrijgen is en online staat, kan veel duidelijkheid bieden voor iedereen die direct of indirect met kinderen in Huizen te maken heeft.

Daarom heeft GroenLinks Huizen op 7 juli 2016 een motie ingediend die oproept een krant te ontwikkelen met heldere informatie, handige links en telefoonnummers over het jeugdbeleid in Huizen.

“Wij zijn blij dat de motie door de hele raad werd ondersteund en dat het college zich er in kan vinden” aldus fractievoorzitter Monica Lemmens.