Rapport Houtrookoverlast
Aanbieding rapport Houtrookoverlast

GroenLinks Huizen presenteert rapport houtrookoverlast

Veel mensen stoken tegenwoordig weer met hout. Daar genieten mensen van, maar de vrijgekomen houtrook veroorzaakt ook veel overlast in de vorm van geurhinder, gezondheidsklachten en roetneerslag. Fijnstof, kankerverwekkende PAK’s en andere giftige stoffen komen vrij bij de verbranding van hout.  Longpatiënten, kinderen en ouderen zijn de meest kwetsbare groepen die hierdoor luchtwegklachten op kunnen lopen.

GroenLinks Huizen maakt zich zorgen over de houtrookontwikkeling en de overlast die dit met zich mee brengt. Een schone en gezonde leefomgeving vinden wij belangrijk en daar valt ook de lucht die wordt ingeademd onder. Inwoners moeten over straat kunnen lopen zonder hier luchtwegklachten aan over te houden, en al helemaal in hun eigen huis schone lucht in kunnen ademen. Het was niet bekend hoe groot het houtrookprobleem in de gemeente Huizen is, daarom startte GroenLinks Huizen een meldpunt. Het doel van dit meldpunt was om meer inzicht te krijgen over hoeveel inwoners overlast door houtrook ervaren en hoe zij die overlast ervaren.

De resultaten van het eerste half jaar van dit meldpunt werden vrijdag 14 juli door de fractie van GroenLinks Huizen aan wethouder Gerrit aangeboden. Het rapport bevat uitleg over de opzet van het meldpunt, de conclusies en een aantal aanbevelingen. Kort samengevat zijn de drie aanbevelingen: meer voorlichting, goed contact tussen buren onderling en zorg dat bewoners zich gehoord voelen.

Hiermee is het meldpunt echter niet afgesloten. Met de warme zomerdagen in juni heeft GroenLinks Huizen alweer meerdere meldingen binnen gekregen van houtrookoverlast door barbecues en terrashaarden. Het meldpunt is nog steeds te bereiken op www.houtrookhuizen.nl. Voor inzicht in de zomermaanden is het belangrijk om veel inwoners te bereiken, dus vul het formulier in en deel het meldpunt zoveel mogelijk!

In de bijlage het volledige rapport.