GroenLinks blijft hameren op noodzaak eerlijker zorgstelsel

Het veel te hoge eigen risico van 385 euro bij zorg brengt veel mensen tot de keuze om af te zien van medicijnen of een bezoek aan een specialist.  GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet vindt dan ook dat  het eigen risico moet worden afgeschaft in plaats van bevroren.

Voor mensen met een kleinere beurs is 385 euro vaak niet op te brengen, en dat is al terug te zien in een onderzoek dat Nivel uitvoerde tussen 2009 en 2013. Bij de start in 2009 meed 18 tot 20 procent van de mensen zorg door verwijzingen van de huisarts niet op te volgen, en in 2013 was het aantal zorgmijders al opgelopen tot 27 procent. Bijna de helft van de zorgmijders gaf aan dat het een voor hun gezondheid verkeerde keuze was.

Hoge kosten mogen volgens GroenLinks nooit een aanleiding zijn om af te zien van noodzakelijke zorg. Dat staat haaks op de visie van het kabinet, dat vooral oog heeft voor kostenbeheersing en het prima vindt dat mensen vanwege de hoge kosten niet naar het ziekenhuis kunnen, terwijl ze iedere maand een fors bedrag aan hun verzekeraar moeten overmaken.

‘Uit de houding van het kabinet spreekt de overtuiging dat mensen die gewoon zijn verzekerd geen recht hebben op vervolgzorg en dit moeten zien als luxeproduct,’ aldus Corinne Ellemeet. ‘Ik vind het onbegrijpelijk dat dit kabinet niet wil inzien wat de gevolgen zijn van het eigen risico. Mensen gaan vanwege de hoge kosten niet naar het ziekenhuis. Dat is ook nog eens onverstandig voor de hele samenleving. Want hoe langer je noodzakelijke zorg uitstelt, hoe hoger de kosten van de behandeling worden.’

Minister Bruins geeft vooralsnog geen sjoege. Zelfs een motie die de minister verzoekt om een vervolgonderzoek te doen naar zorgmijden zodat de Kamer de problematiek kan bespreken op basis van actuele cijfers wil de minister niet omarmen.