Buitenweg: “Behoud kleinschalige jongerendetentie Amsterdam”

GroenLinks trekt aan de bel om te voorkomen dat een succesvol project om recidive van jongeren tegen te gaan om administratieve redenen wordt gestopt. Minister Dekker is het daarmee eens en heeft toegezegd het project voort te zetten, op aandringen van Kamerlid Kathalijne Buitenweg.

Wat is de beste manier om jongeren die de fout zijn ingegaan, weer op het rechte pad te brengen? Goed contact met ouders, geen onderbreking van school en een plan voor de toekomst. Amsterdamse jongeren die door de rechter in voorlopige hechtenis zijn geplaatst kunnen daar sinds vorig jaar voor terecht in de Kleinschalige Voorziening. Terwijl ze daar onder strakke begeleiding wonen, mogen ze onder voorwaarden ‘gewoon’ naar school en werk. Ondanks succes zou de geldkraan op 31 december dicht gaan, om later misschien weer open te gaan. Deze onderbreking is administratief verklaarbaar, maar zou ertoe leiden dat een goed functionerend team professionals wordt opgedoekt. Het had dan veel tijd en extra geld kosten om een nieuw team op te bouwen. 

Kamerlid Kathalijne Buitenweg heeft daarom vandaag een toezegging afgedwongen van minister Dekker dat de Kleinschalige Voorziening in Amsterdam open blijft.

Buitenweg: “Deze jeugd-detentie is de enige van deze vorm in Amsterdam. Als er geen geld voor wordt uitgetrokken moeten deze jongeren uit hun sociale omgeving. De kans op een nieuwe start wordt dan kleiner. Het wachten op de begrotingsbehandeling in december duurt te lang. Met de toezegging van minister Dekker blijft het project ook na 1 januari intact.”

Er is alom tevredenheid over de Kleinschalige Voorziening. De bezetting is nagenoeg honderd procent en de Raad voor de Kinderbescherming, het Openbaar Ministerie en de jeugdrechters zien de waarde van de Voorziening in. Het plan voor de voorziening was een bron van trots van burgemeester Van der Laan.