Landré-Boekschoten, Wichers Schreur, Damen, Hogeweg en Landré
Landré-Boekschoten, Wichers Schreur, Damen, Hogeweg en Landré

Afdeling benoemt nieuwe bestuursleden

Na een flink aantal jaren waarin voorzitter Ben Wichers Schreur en penningmeester Els Hogeweg de kar alleen hebben getrokken, is het bestuur van GroenLinks Huizen-Laren-Blaricum nu op volle sterkte met drie nieuwe bestuursleden. Er blijft echter ruimte voor meer frisse gezichten!

Naast Ben Wichers Schreur (57, uit Laren) en Els Hogeweg (71, uit Huizen) zijn de Huizers Evert Landré (76), Marjon Landré-Boekschoten (74) en Bloem Damen (39) tot het bestuur toegetreden. Landré al in januari als secretaris a.i., Landré-Boekschoten en Damen sinds de algemene ledenvergadering van de afdeling op 19 juli jl., als algemene bestuursleden.

Damen gaat zich specifiek richten op de portefeuille Campagne. Samen met campagneleider Larisa Landré hoopt ze een mooi resultaat in de komende gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 neer te zetten.

“GroenLinks wil zich inzetten voor een sociale, gevarieerde samenleving. Ik wil daar graag mijn steentje aan bijdragen.Als moeder, als kostwinner, als minder-valide, als voormalig lid van de WMO raad, als mens weet ik als geen ander hoe belangrijk het is om mee te kunnen doen en gezien en gehoord te worden. Daarom ben ik lid van het bestuur van GroenLinks geworden en hoop ik dat wij in maart 2018 het verschil kunnen gaan maken.”

Aldus kersvers bestuurslid Damen.

Ondanks dat GroenLinks Huizen-Laren-Blaricum nu een vijfkoppig bestuur heeft, staan er nog steeds vacatures open. Voorzitter en penningmeester hebben al enige tijd geleden aangegeven ruimte te willen maken voor vers bloed, en de secretaris kan zijn ad interim-rol vervullen tot maart 2018. Meer weten over deze functies? Neem dan een kijkje op onze afdelingspagina.